Facebook
Twitter
instagram
YouTube
Vimeo


Japanese / English

MuDA PERFORMANCE+EXHIBITON "trash falls from the sky 05"
24 (sat)-25(sun). Feb. 2018
@ Former “Kodama Gallery”


■ Construction・Production:MuDA
■ Dance・Spatial art:QUICK Kazushige UCHIDA Shun FUKUSHIMA
■ Trash falling:Shingo FUKUI IMOKO
■ Sound design:Toru YAMANAKA
■ PA:Kazuma MIZUKAMI
■ Photo record:Koji TSUJIMURA
■ Video record:Takamichi TAKAHASHI Kanta NAKA Ryusei Mukodai Iori YAJIMA Kenta KURODA
■ Production management・Advertising design:Haruka AKIYAMA
■ Direction・Concept・Video edit:QUICK
■ Special thanks:LE9 THE LOWER EAST NINE HOSTEL DOHJIDAI GALLERY of ART
YAMAMOTO Holdings Co.,INC. Sunagawadenki Fukuidensetsu Co.,Ltd.
Masao KASHIWAGI Erika IYANAGA Sayaka OBATA Chika YOSHIDA Chikako FUKUI
■ Kyoto Art Center Artists in Studios program
■ Kyoto Prefecture Culture Challenge Support Scheme

"SEMEGIAI Random 05"
Belief To-ji Temple Fes
29 (sun). Apr. 2018
@ To-ji Temple


■ Construction : MuDA
■ Dance : QUICK Kazushige UCHIDA Shun FUKUSHIMA
■ DJ : Toru YAMANAKA
■ Production management : Haruka AKIYAMA
■ Direction・Concept : QUICK
■ Kyoto Art Center Artists in Studios program

MOGAKU.005/Kumiyama tunnel
MuDA basic movements.004


13. QUICK

TAORE.001/Oharano tunnel
MuDA basic movements.001


13. QUICK

MOGAKU.004/Kuze tunnel
MuDA basic movements.002


23. Shun FUKUSHIMA

"SEMEGIAI Random 04"
Takamijima-Kyoto : On the Far Side of Daily Life opening performance
16 (fri). Jul. 2017
@ Kyoto Seika University Gallery Fleur


■ Construction : MuDA
■ Dance・Spatial art : QUICK Kazushige UCHIDA Shin DEGAWA Kenta KURODA
■ Sound design・DJ : Toru YAMANAKA
■ Camera : Yuiho UMEOKA Takanari YOSHIMOTO Ryusei MUKODAI
■ Production management : Haruka AKIYAMA Shun FUKUSHIMA
■ Direction・Concept : QUICK
■ Kyoto Art Center Artists in Studios program

"MuDA UMIOTOKO"
Takamijima Project - Setouchi Triennale 2016
9 (sun) - 10 (mon). Oct. 2016
@ Takami HAMA


■ Construction : MuDA
■ Dance・Spatial art : QUICK Kazushige UCHIDA Shin DEGAWA Shun FUKUSHIMA Kenta KURODA
Haruka AKIYAMA Chiaki TABEI Mayu ARAKAWA Shingo KATO Kazuya MISAWA
■ Sound design・DJ : Toru YAMANAKA ■ PA・Lighting : Tomohiko WATARIKAWA
■ Photo record : Koji TSUJIMURA ■ Video record : Yoshinori TAKEUCHI Kim Song Gi
Masao KASHIWAGI Ryusei Mukodai Iori YAJIMA Akari NAKAMURA
■ Advertising design : Ryu MIENO ■ Web management : Yasuyo ARAKI
■ Production management・Goods design : Haruka AKIYAMA
■ Direction・Concept・Foundation design : QUICK
■ Special thanks : Islanders in Takamijima SAZAETAI Haruna SHIBUYA IMOKO Masato NAKANO
Kyoto Seika University Kyoto University of education FUKUIDENSETSU
■ Production : Setouchi Triennale Executive Committee
■ Support : Takami fishermen's cooperative in Tadotsu ■ Kyoto Art Center Artists in Studios program

MOGAKU.003/Kumiyama tunnel
MuDA basic movements.002


05. Kazushige UCHIDA

SEMEGIAI.004/Oyamazaki fence
MuDA basic movements.003


13. QUICK
55. Shin DEGAWA
23. Shun FUKUSHIMA
79. Kenta KURODA

SEMEGIAI.003/Nagaokakyo tunnel
MuDA basic movements.003


13. QUICK
05. Kazushige UCHIDA
23. Shun FUKUSHIMA

MOGAKU.002/Momoyama MuDAboard
MuDA basic movements.002


13. QUICK

MONOSEMEGI-Rubber.001/KAC
MuDA basic movements.004


23. Shun FUKUSHIMA

"MuDA IRON"
Inujima Performing Arts Program - Setouchi Triennale 2016
29(fri) - 31(sun) July. 2016 
@ Outside Inujima Seirensho Art Museum


■ Construction : MuDA ■ Dance・Spatial art : QUICK Kazushige UCHIDA Shin DEGAWA
CHIBIGUTS Yosuke TASAKI Shun FUKUSHIMA Kenta KURODA ■ Guide : Haruna SHIBUYA
■ Sound design・DJ : Toru YAMANAKA ■ Video projection : Kotaro KONISHI Yoshinori TAKEUCHI
■ Stage management・PA : Motoki SHINOMIYA ■ Lighting : Eri NAKANISHI(RYU)
■ Photo record : Koji TSUJIMURA Toshio KAMEOKA Mizuho SHIMA Hajime HAYASHI
■ Video record : Kim Song Gi Nozomu NAKA Kosuke SHIMADA
■ Advertising design : Ryu MIENO ■ Web management : Yasuyo ARAKI
■ Production management・Goods design : Haruka AKIYAMA
■ Direction・Concept・Foundation design : QUICK
■ Special thanks : Islanders in INUJIMA Tomohiko WATARIKAWA Jun Hirota Kazuyoshi ITO
Naoko MORIOKA Ayako TAKEMOTO IMOKO Masahito NAKANO Ayano SHINDO
Sachiko KITAYAMA Nobuhiko SAKA Sota KOJIMA Kyoto Seika University Ltd.Hiramoto
NPO Kosodatekenkyukai FUKUIDENSETSU ■ Production : MuDA Fukutake Foundation
■ Co-Production:Setouchi Triennale Executive Committee ■ Management support : NPO Art Farm
■ Subsidy : ASAHI GROUP ARTS FOUNDATION ■ Kyoto Art Center Artists in Studios program

"MuDA black chamber"
5 (sat) - 6 (sun) / 12 (sat) - 13 (sun). March. 2016
@ Creative Center OSAKA BLACK CHAMBER


■ Construction : MuDA ■ Dance・Spatial art : QUICK Kazushige UCHIDA Shin DEGAWA
Ryu MIENO CHIBIGUTS Yosuke TASAKI Shun FUKUSHIMA Haruna SHIBUYA
■ Sound design・DJ : Toru YAMANAKA ■ Video edit and programming・VJ : Kotaro KONISHI
Yoshinori TAKEUCH ■ Device : Hideyuki ANDO ■ Lighting : Ryoya FUDETANI
■ PA : Kazuma MIZUKAMI ■ Photo record : Koji TSUJIMURA Hajime HAYASHI
■ Video record : Yoshitaka YAMAZAKI Masao KASHIWAGI Yasuhito MIYANO
Yoshinori TAKEUCHI ■ Advertising design : Ryu MIENO ■ Web management : Yasuyo ARAKI
■ Production management・Goods design : Haruka AKIYAMA
■ Direction・Concept・Foundation design : QUICK
■ Special thanks : Ayano SHINDO Takuma NAKATA Naoya IWAMOTO Rie OKABAYASHI
Ayako IMURA Tamaki TAKEUCHI KWAT ■ Organization・Production : MuDA
■ Subsidy : Arts Support Kansai Chishima Foundation for Creative Osaka
■ Kyoto Art Center Artists in Studios program


SEMEGIAI.002/Inujima karami renga
MuDA basic movements.003


13. QUICK 
05. Kazushige UCHIDA 
55. Shin DEGAWA
02. CHIBIGUTS 
18. Yosuke TASAKI 
23. Shun FUKUSHIMA

MOGAKU.001/Inujima karami renga
MuDA basic movements.002


13. QUICK

SEMEGIAI.001/Under the bridge
MuDA basic movements.003


13. QUICK 
05. Kazushige UCHIDA 
55. Shin DEGAWA
02. CHIBIGUTS 
18. Yosuke TASAKI 
23. Shun FUKUSHIMA

MuDA Darkness man/face repeat


■ Darkness man
13. QUICK 05. Kazushige UCHIDA 55. Shin DEGAWA 03. Ryu MIENO
02. CHIBIGUTS 18. Yosuke TASAKI 23. Shun FUKUSHIMA
■ Darkness sound
99. Toru YAMANAKA

Kyoto Art Center Artists in Studios program

Beppu Contemporary Art Festival 2015 "Mixed Bathing World"
Eikyu (Eternal) Beppu Theatre・The House of Horror
Shout room in the MuDA Ritual Field Ver.B 「MuDA Darkness man」

"MuDA EXHIBITION"
10 (sat) - 24 (sat). Jun. 2015 
@ Enokojima Art, Culture and Creative Center


13. QUICK : Direction・Concept・Foundation design・Dance・Spatial art
05. Kazushige UCHIDA : Dance・Spatial art/55. Shin DEGAWA : Dance・Spatial art・Body paint
03. Ryu MIENO : Dance・Spatial art・Advertising design/02. CHIBIGUTS : Dance・Spatial art
18. Yosuke TASAKI : Dance・Spatial art/23. Shun FUKUSHIMA : Dance・Spatial art
99. Toru YAMANAKA : Sound design・DJ/14. Shinta INOUE : Spatial art・Production coordinate
20. Kotaro KONISHI : Video edit and programming/09. Yoshinori TAKEUCHI : Video edit
07. Kazuma MIZUKAMI : PA/24. Ayumu OKUBO:SA・Machinery support
85. Koji TSUJIMURA : Photography/37. Ayano SHINDO : Lighting
66. Momoko TAMARI : Videography/08. Haruna SHIBUYA : Medium
84. Yasuyo ARAKI : Web management/86. Haruka AKIYAMA : Production management・Goods design
Organization・Production・Construction : MuDA/Planning・Co-organized : enoco
Special thanks : Galleria Luce/Kyoto Art Center Artists in Studios program

MuDA × Humanelectro "SPIRAL"
19 (sat) - 20 (sun). Jul. 2014 
@ YAMAMOTO NOHGAKUDO


■ Concept・Direction : MuDA × Humanelectro ■ Dance : QUICK Kazushige UCHIDA
Ryu MIENO CHIBIGUTS Shin DEGAWA ■ Stage attendant : Haruna SHIBUYA Yosuke TASAKI
■ Music : Toru YAMANAKA Ryo FUJIMOTO ■ Stage design・Costume design : Shinta INOUE
■ Interaction design : Takuma NAKATA ■ Lighting design : Ryoya FUDETANI
■ PA : Kazuma MIZUKAMI ■ VJ : Yoshinori TAKEUCHI ■ Body paint : Shin DEGAWA
■ Construction:QUICK ■ Photography : Koji TSUJIMURA Ryota MATSUMOTO
■ Videography : Yusuke MIYATANI Mizuho SUWA Momoko TAMARI Aoi KIMOTO
■ DVD edit : Momoko TAMARI ■ Advertising design : Ryu MIENO
■ Drawing of fryer : Shingo FUKUI ■ HP design:Shuto MIKAMI Yasuyo ARAKI
■ Production management : Haruka AKIYAMA ■ Special thanks : Takayuki FUJIMOTO
Hirotaka TORII Shun FUKUSHIMA Koichiro FURUYA Kyoto Seika university Galleria Luce
Fukuidensetsu ■ Machinery support : DJ SilverFox HP TAKENAKA
■ Subsidy : Osaka city ■ Co-organized : YAMAMOTO NOHGAKUDO
■ Planning・Production : MuDA × Humanelectro ■ Kyoto Art Center Artists in Studios program
■ Organization : MuDA

"MuDA ZONE"
OSAKA CANVAS PROJECT 2013
11 (fri) - 20 (sun). Oct. 2013 
@ Nakanoshima GATE


■ Dance/Choreography : QUICK Kazushige UCHIDA Ryu MIENO CHIBIGUTS Shin DEGAWA
Koki Suzuki ■ SP : Sho TAKIGUCHI Hideki SATO Ippei AKIMOTO ■ MC : Haruka AKIYAMA
■ DJ/Sound design : Toru YAMANAKA ■ Stage design/Costume design : Shinta INOUE
■ VJ/Video programing : Kotaro KONISHI ■ Assistant VJ : Yoshinori TAKEUCHI
■ Body paint : Shin DEGAWA ■ Concept/ Direction : QUICK
■ Assistant direction : Kazushige UCHIDA ■ Stage management : RYU
■ Lighting design : Eri NAKANISHI ■ PA : Kazuma MIZUKAMI ■ Photography : Koji TSUJIMURA
Seiya Matsumura ■ Videography : Sakura HARUI Sota TAMURA Nobuatu UENO
Soma MAEHARA ■ PV : Sakura HARUI Yoshinori TAKEUCHI ■ Advertising design : Ryu MIENO
■ Flyer photography : kim song gi ■ Production management : Haruka Akiyama
■ Machinery support by : TAKENAKA ■ Special thanks : Masaki Kotera Natsumi YAGI
Konatsu TANI Keiko KUROI Suzu NAKATSU Hiroka MATSUOKA Kaoru TSUCHIYAMA Huang yi yun
Han yueh sheng Sarina YOSHIMI Makoto OISHI Galleria Luce NPO Kosodate kenkyukai
Fukui Densetsu Kyoto Seika University ■ Kyoto Art Center Artists in Studios program
■ Organization : Osaka prefecture

"MuDA YAMAOTOKO"
7 (Sun). Jul. 2013 
@ Mt,Konkon in Shiga


■ Dance/Choreography : QUICK Kazushige UUCHIDA Ryu MIENO Syo TAKIGUCHI
CHIBIGUTS Shin DEGAWA Haruna SHIBUYA Haruka AKIYAMA Yasuyo ARAKI
■ DJ/Sound design : Toru YAMANAKA ■ Stage design/Lighting design : Shinta INOUE
■ Body paint : Shin DEGAWA ■ VJ/PV : Yoshinori TAKEUCHI
■ PA : Kazuma MIZUKAMI ■ Lighting operation : Koichiro FURUYA
■ Photography : Koji TSUJIMURA Seiya MATSUMURA ■ Videography : Natsumi YAGI
Mari Fujimoto Yuma MAEHARA Yoshitaka YAMAZAKI ■ Flyer illustration : Shingo FUKUI
■ Advertising design : Ryu MIENO ■ Production management : Haruka AKIYAMA
■ Concept/Direction : QUICK ■ Special thanks : Kumao SAWA Masao KAWAI
Tatsuya Yamamoto Koichi SAKOTA Konatsu TANI Yume YAMAKAWA
Kyoto Seika University Galleria Luce Hatsunekan studio Fukui densetsu
■ Kyoto Art Center Artists in Studios program
■ Co-organized : NPO Kosodate Kenkyukai ■ Organization : MuDA

"MuDA bacteria"
GEISOU Selection Performance
6 (fri) - 8 (sun). Jul. 2012 
@ Osaka Municipal Art Space


■ Dance : QUICK Yuki Goda Kazushige Uchida Narihiro Matsumoto Kei Tsujimoto
Hisashi Watanabe Haruka Akiyama Yasuyo Araki ■ DIVA : FRANSOIR AL DENTE
■ DJ : Toru Yamanaka Kazuma Minakami ■ Stage design : Shinta Inoue
■ Body paint : Shin Degawa ■ Costume design : Shie Minamino
■ VJ : Yoshinori Takeuchi ■ Concept/Structure : QUICK
■ Stage management/Lighting design : Tomohiko Watarikawa
■ Lighting operation : Yui Kawakita ■ Stage setting : Shin Degawa Ryu Mieno dora
■ Videography/PV : Masashi Nagara ■ Photography : midori Koji Tsujimura
■ Flyer illustration : Shingo Fukui ■ Advertising design : Yasuyo Araki
■ Sales of goods : Yah! ■ Production management : Kosuke Shimizu
Haruka Akiyama ■ Special thanks : Kyoto Seika University Galleria LUCE CAVE
Akihisa Yamamoto Bunta Tokuyama Ayaka Murata
■ Kyoto Art Center Artists in Studios program ■ Organization : Osaka city

"MuDA DORO"
SHIGARAKI ACT special performance
14 (sat). Apr. 2012 
@ ShinguShrine Nagano Shigaraki-cho Koga-shi Shiga


■ Dance : QUICK Yuki Goda Kei Tsujimoto Narihiro Matsumoto Hisashi Watanabe
Kazushige Uchida Wataru Murakami Yasuhiro Takemoto Kyoko Nomura Haruka Akiyama
Yasuyo Araki ■ Drag queen : FRANSOIR AL DENTE ■ Music : Toru Yamanaka
Tomohisa Ishikawa Kazuma Minakami ■ Stage design : Shinta Inoue
■ Body paint : Shin Degawa ■ Costume design : Shie Minamino
■ VJ : Yoshinori Takeuchi ■ PA:Soraku ■ Lighting design : Koichiro Furuya
■ Videography : Kanji Matsuura Natsumi Yagi ■ Photography : midori
Koji Tsujimura ■ Flyer illustration : Shingo Fukui
■ Production management : Haruka Akiyama Kosuke Shimizu
■ Special thanks : Ryu Mieno Rei Omori Akihisa Yamamoto dora Toshiyuki Tsujimura
Kyoto Seika University Galleria LUCE ■ Organization : Shigarakiza
■ Kyoto Art Center Artists in Studios program

"MuDA Rites of Male"
2 (thu) - 5 (sun). Feb. 2012 
@ atelier GEKKEN


■ Dance : QUICK Yuki Goda Kei Tsujimoto Narihiro Matsumoto Hisashi Watanabe
Kazushige Uchida Wataru Murakami Yasuhiro Takemoto Haruka Akiyama
■ DJ・Sound design・SA : Toru Yamanaka ■ Stage design : Shinta Inoue
■ Body paint : Shin Degawa ■ VJ : Yoshinori Takeuchi
■ Guest DJ : Tetsuya Shiraishi Kazuma Minakami
■ Stage management/Lighting design : Tomohiko Watarikawa ■ PA : genseiichi
■ Lighting operation : Kota Hirai ■ Videography/Promo : Kanji Matsuura
■ Steel photo : Midori ■ Flyer illustration : Shingo Fukui
■ Advertising design : Yasuyo Araki ■ Translation : caitlin coker
■ Production management : Kosuke Shimizu Haruka Akiyama
■ Special thanks : Atelier Gekken Hatsunekan studio Kyoto Seika University
Galleria LUCE Ryo Mikuriya Kyoko Nomura Ryu Mieno Minamino Shie
■ Kyoto Art Center Artists in Studios program ■ Organization : MuDA

"Bagworm Project"
13 (sat). Nov. 2010 
@ Mysterious forest in Kani city, Gifu


■ Dance : QUICK Yuki Goda Kyoko Nomura Haruka Akiyama Yasuyo Araki
Yosuke Tasaki ■ Body paint : Shin Degawa ■ Sound : Toru Yamanaka
Tomohisa Ishikawa ■ Stage art : Shinta Inoue ■ Lighting : Koichiro Furuya
■ Videography : Kanji Matsuura Ryosuke Igarashi Takashi Sakurai
■ Photography : Midori Rei Omori Saki Kanamori
■ Flyer illustration : Shingo Fukui ■ Advertising design : Yasuyo Araki
■ Production support : Kosuke Shimizu ■ Special thanks : team MUSEUM
Satsuko Matsuki Kimiko Yamaguchi Takahide Miyake ■ Planning : Akira Yamazaki
■ Organization : Bagworm Project Committee


Copyright © 2010-2018 MuDA. All Rights Reserved.