JAPANESE


photo:Yoshikazu INOUE


photo:taido


photo:Koji TSUJIMURAMuDA Collision dance performance "Keep on rising"
Kyoto Art Center Co-program category A (Co-production)  
23 (Fri) - 25 (Sun). Nov. 2018 
Kyoto Art Center Auditorium / Kyoto

Construction:MuDA
Dance:QUICK Shun FUKUSHIMA Haruka AKIYAMA
Sound design:Toru YAMANAKA
Advertising design:Ryu MIENO
Production management:Haruka AKIYAMA
Direction・Concept:QUICK
Production:MuDA Kyoto Art Center
Stage management : Yohei SOGO(RYU)
PA setting : Ayumu OKUBO(KWAT)
Video record : Kim Song Gi Yoshitaka SHIMADA Toshiaki NAKATANI
Photo : Koji TSUJIMURA taido
Kyoto Art Center staff : Haruna HIRANO Kinari TOYAMA Meiko HORIKOSHI(art coordinator) Mayumi YAMAMOTO(Chief program director)
Support:Ayano SHINDO Kosei SAKAMOTO(MonochromeCircus) Shin DEGAWA Haruna HIRANO IMOKO Chikako FUKUI Dayservicecenter RAKURAKU

Organization : MuDA Kyoto Art CenterCopyright  ©MuDA. All Rights Reserved.